Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Lázně Kynžvart
Lázně Kynžvart
Město Lázně Kynžvart Město Lázně Kynžvart

Město Lázně Kynžvart se nachází v chebském okrese Karlovarského kraje, uprostřed trojúhelníku lázeňských měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Dominantou města je na západním svahu položená lázeňská čtvrť, která vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí.

Zobrazit více

Kostel

Historie farního kostela sv. Markéty

Dne 15.srpna k svátku Nebevstoupení Panny Marií roku 1865 vyhořela východní část města se 46 čísly domů včetně vedlejších budov a také radnice , škola , fara a kostel s věží. Škoda byla vyčíslena na 150178 Guldenů. Kynžvart se ocitnul v největší nouzi a útlaku , jelikož v tomže nešťastném roce byl ještě jeden požár, když dne 8.listopadu byla velkým požárem zničena i dolní část města. Shořelo 73 domů včetně vedlejších budov, čímž vznikla škoda 161375 Guldenů. Kynžvart tímto byl v tomto roce chudší o 311553 Guldenů a bez farního kostela. Po svátcích Velikonoc roku 1869 se začalo s výstavbou nového farního kostela a již v roce 1870 na oslavu svaté Markéty , které je kostel věnován, byla oslava k vysvěcení farního kostela.Výlohy vzniklé výstavbou farního kostela vyrovnal patron kostela jeho výsost kníže Richard Metternich - Winnerburg za spoluúčasti farníků.Příspěvky farníků při výstavbě farního kostela se platily s daní jednotlivých farních obcí a to tak : Kynžvart celkem 1891 fl 90 kr , Stará Voda a Sekerské Chalupy celkem 1445 fl 7 kr , Valy celkem 178 fl 46 kr , Jedlová celkem 83 fl 19 kr , Montanärar 531 fl 95 kr a Domaine Schlaggenwald 1120 fl 81 kr , - celkem 1652 fl 76 kr. Dle nařízení jeho výsosti knížete Metternicha byl plán přestavby a výstavby kostela zhotoven včetně rozpočtu v Paříži , stavebním inženýrem jeho výsosti Johanna Höfra.Pro výstavbu kostela byly výdaje pro nejnutnější práce stanoveny takto : odborná práce - 2368 fl 20 1/2 kr, materiál - 94 fl 9 kr , přidavačské práce - 26 fl 74 kr. Výdaje pro vnitřní výstavbu kostela museli farníci sami nést, proto byla založena peněžní sbírka , která přinesla obnos 2048 fl.K této sbírce byla utvořena vlastní komise s tehdejším císařsko - královským přednostou okresu panem Antonínem Waagem včele. 8.července 1869 se konalo zasedání komise pro výstavbu kostela. Na tomto zasedání bylo projednáno poděkovat panu profesorovi Paulu Rhatovi, za jeho iniciativu a ze jeho přímluvu, že bylo dáno hodně darů na znovu vybudování farního kostela. Poděkování bylo vyjádřeno písemně jemu a zároveň i dárcům, a to : jeho jasnosti císař František Josef I, její jasnosti císařovna Karolína Mária Anna, jeho eminence kardinál arcibiskup z Prahy knížete Friedrich Schwarzerberg, jeho excelence baron Altenburg, velectěné pražské Domkapital. Dále kláštery : Teplá, Braunau, Strahov, Klosterneuburg, Göttweih, Selau, Hohenfurth a Starý Hrad.

Komise pro výstavbu kostela byla složena z pánů : Josef Martin, kněz Josef Bláha - knížecí Mettrnicha ( zemřel 9.dubna 1880 ), radní Josef Urban - majitel hostince a hospodář, člen obecního úřadu, Josef Bísek lékárník a poštmistr ( zemřel 21.července 1876 ), dále člen obecního úřadu Johanh König - obchodník ( zemřel 1.ledna 1879 ).Stavbu kostela a vnitřní výstavbu převzali a uskutečnili : stavební práce - Johann König - stavební mistr z Kynžvartu ( zemřel 8.srpna 1873 ) a A.pöpperl - stavební mistr z Bečova. Tesařské práce - František Heidler - mistr tesařský z Kynžvartu ( zemřel 18.února 1884 ). Truhlářské práce - Johann Schuster - mistr truhlář z Bečova. Zámečnické práce - Josef Ronnert - mistr zámečnický z Kynžvartu, který zhotovil velký lustr a pověsil ho v kostele. Sklenářské práce - Simon Müller - mistr sklenářský z Kynžvartu ( zemřel 15.března 1876 ).Karel Pistrol - sochař a umělecký sochař v Gotickém stylu, který je zařazen znalci, jako mistrovskou prácí, taktéž pocházejí oba boční oltáře a kazatelna z ruk tohoto umělce.Obraz na hlavním oltáři "svatá Markéta" zhotovil malíř Hämmerlein z Vídně. Křtitelnu zhotovil Anton Funk - mistr kamenický z Kynžvartu.Kostelní zvony pocházejí ze zvonařství A.Pistoriuse z Chebu. Na velkém nebo-li zvonu "Markéty", který byl ulit z materiálu zvonů, které byly při velkém požáru roztaveny, se nachází obraz svaté Markéty a nápis "DEO JUBILO HOMINES VOCO A: PISTORIUS IN EGER 1869", a také verš : "IN DER HÖHE JÜNGST ZERFLOSSEN HAT FROMMER SINN MICH NEU GEGOSSE".

Na Mariánském zvonu je obraz svaté Marie a nápis " VIVIUS OFFICIUM MORTUIS REONIEM A.PISTORIUS IN EGER" a verš " WIE ZUM GEBET MEIN RUF HEUTE, DIENT DIR EINTS ALS GRABGELÄUTE".

Na umíráčku jsou obrazy Ecce Homo a svatého Johannese a nápis "VUDIT ME.A.PISTORIUS EGRAE". Krov věže zastřešil Josef Fritsch - mistr pokrývač z Chebu.Dne 12.července 1870 byla kopule věže včetně kříže zapuštěna mistrem pokrývačem Christifem Wolfem z Kynžvartu. Do kopule byla dána plechovka v které byly platné druhy peněz, jako i různé dokumenty na kterých byly zaznamenány ceny obilí, stavitelé kostela, zemsko-knížečtí úředníci, zastupitelství obce, učitelé a další významné osobnosti. Tyto dokumenty byly sepsány velectěným pánem farářem Josef Martinem. Na kříži na věži se nachází číslice roku 1870 a začáteční písmena Josefa Ronerta a Josefa Friedla.Cihly dodal Johan Hastl - majitel cihelny z Chebu. Santusový zvon, který je ve věžičce nad presbyteriumu daroval P.Ignác Schuster (zemřel 15.července 1869).Věžní hodiny daroval Richard rytíř von Dotzauert - velkopodnikatel z Prahy a čestný občan Lázní Kynžvartu. Tento podnikatel se zasloužil o pomoc občanů, kteří byli poškozeni velkým požárem. Založil velké peněžní sbírky a jeho iniciativu byly docíleny velké sumy peněz. Z toho důvodu byl poctěn čestným občanstvím města Kynžvartu a věnoval pak městu tato hodiny a to v roce 1872.původně byly určeny pro budovu soudu, jelikož se pro stavební nedostatky nemohly tam upevnit, stály nějaký čas v pokoji na faře. Posléze byly umístěny na věži.V roce 1887 obdržela věž kostela hromosvod, tuto práci vykonával Josef Weitruba z Prahy.Od prvopočátku kostela v Kynžvartu se nemohlo do tohoto času nic zjistit, a tak se musí založení stavby hledat ve velmi dávné době. Vlastně se může velice málo o kostele před reformací zjistit, ale naopak se našla vícerá data o protireformaci ve vztahu na velevážené duchovenství, které sloužilo ve farním kostele v Kynžvartu.Pamětní kniha s mnoha historickými záznamy, hlavně o městě Kynžvartu a matriky, byla založena v roce 1631. První zmínka o farním kostele v Kynžvartu se datuje z roku 1372.Dne 13.října 1887 propůjčují pánové Albrt von Thierstein, Harbard a Jaroslav z Kynžvartu jako reprezentativní osobnosti faru na místo zemřelého faráře Bertolda z Kynžvartu faráři P.Gregoriusovi z Pramenů.V roce 1460 darovala Markéta, paní ze Švanberka Kynžvartu obraz pro hlavní oltář kostela, který představuje svatou Markétu. Paní Markéta, manželka Hinko Hruschina, pána ze Švanberka byla dcerou Heiricha II z Plavna.Opat z Waltsasenu Mikuláš Peisser, rodák z Chebu měl roku 1479 na prosbu Heinricha II z Plavna a pana z Kynžvartu požehnat jedno manželství, když náhle při obřadu zemřel.V roce 1506 se stal kostel včetně věže obětí požáru. V tomto roce panoval spor mezi mocnými bratry Guttenstenů a krále Vladislava (zemřel 13.března 1516).Heinrich III z Plavna a pan z Kynžvartu se postavil na stranu krále a dal mu své žoldnéri a své mužstvo k volnému použití.Bratři Guttrnsteinové se nad tím velice rozzlobili, táhli na hrad Kynžvart který dobyli. Při dobytí hradu Kynžvart Bylo město Kynžvart částečně zpustošeno a jedna část města úplně vyhořela a mezi tím kostel i věž. Tři roky na to byl kostel a věž znovu postaven. Před posledním požárem (1865) byl na nejvyšším okně věže tento nápis : Můj bože vzpomeň na mne v dobrém", Nehemiä XII kapitola Ao.1509H.F.M.Z.P.W.V roce 1585 zemřel Hanns sebastián von Zedtwitz a byl ve farním kostele Kynžvartu pohřben. Jeho náhrobní kámen byl rukama fanatiků znehodnocen, a ležel dlouhý čas jako vchod do věžní haly a to kliptikou k zemi. Při znovu vybudování kostela byl na podnět profesora Pavla Ratha zabudován vlevo u kostelního portálu, který nese nápis " Anno 1585......./ulomeno/". "Večer mezi 5 a 6 hodinou zemřel přísný, vzácný a čestný hodnostář Hanns Sebastián von Zedtwitz z Libenšteinu, majitel panství Kynžvart, vrchní rada a hradní hrabě z Chebu".Tři další náhrobní kameny ze Schwamburgu jsou od znovu vybudování kostela použity jako dlažební kameny a leží na levém boku kostelní lodi.Dne 14.března 1591 nechal Chrostof Henrich von Zedtwitz a pán z Kynžvartu za přítomnosti kostelních otců : Nikel Kraus, Paul Wast a Klement zhotovit inventární seznam farnosti Kynžvartu. V tomto seznamu byly nejen farnosti patřící pozemky, ale i ostatní desítky a roboty poddaných Kynžvartu a k farnosti patřící vesnice Vysoká a Stará Voda zaneseny.

Farář obdržel z polí, které ležely v této oblasti každý 30 snop všeho druhu zrní a také každou 30 husu, každé 30 jehně. Robotářům, kteří robotovali na polích farnosti byl farář povinen dát oběd a pití. Tažným zvířatům po 2 mísách ovsa a jeden svazek sena.V období Christifa Heinricha a jeho syna Hannse von Zedtwitz, kteří vlastnili Kynžvart mělo učení LUTHEROVO v městě a okolí hodně příznivců. Následovník hanse von Zedtwitz Johann Sebastián se veřejně přiznal k protestantskému náboženství a tím bohoslužby se od roku 1598 sloužily podle protestantských zvyklostí a taktéž i pohřby.Když v roce 1623 pět bratrů, svobodní páni z Metternichů, se stali majitelé panství Kynžvartu, začala dle jejich nařízení v roce 1624 protireformace. První farář, který reformoval byl P.Adelbert z chebského františkánského kláštera.

Protireformace byla během 3 let ukončena. V pamětní knize na farnosti v Kynžvartě je zapsáno : "anno 1627. Tento rok se stal rokem v kterém se opět slouží dle katolických zvyklostí."Po P.Adelberta nastoupili faráři : P.Petrus Speck, pak Johann Leymer, dále P.Kondrát Haberkorn, po něm následoval v roce 1639 P.Anton Hergot, který v roce 1644 zemřel.V období 1645 pečoval o rozvoj farnosti Kynžvartské farnosti více osobností z řádu chebských jezuitů.Dne 12.října 1652 zemřel Wilhelm svobodný pán z Metternichů-Winnerburg pán z Kynžvartu a Kynšperku.V roce 1654 v měsíci dubnu byl P.Ludvíg z chebského Františkánského kláštera jako farář pro kynžvart a Žandov zasvěcen. Měl jednoho kaplana ze svého řádu jako pomocníka. Za působení faráře Ludvíka obdržel kostel nové varhany, obraz svaté Markéty a jiné vybavení. Jako nemocný byl dopraven do svého kláštera do Chebu, kde brzo zemřel. Během jeho nemoci a po jeho smrti administroval faru v Kynžvartu P.Dominikus Funk z chebského Františkánského kláštera.

V roce 1658 se stal farářem v Kynžvartu Konrád Christof Majer. Po jeho odchodu administroval farář P.Balthazar Steiner, farář ze Žandova i farnost Kynžvart. Dostal za tyto služby jednu třetinu kynžvartských desátek.

Dne 4.července 1661 přijel P.J.Andreas Josef Heinz jako duchovní pečovatel do Kynžvartu. Tento byl představen od zámeckého velitele Daniels Kammera. Na příkaz svobodného pána Karla Heindricha von Metternicha byly procesí, které se konaly na prosební týden v roce 1662 a byly také zavedeny v Žandově a na Vysoké. Změnil také starý zvyk dle kterého nevěsta, která žila se ženichem ještě před svatbou v zakázaném manželství, vedl k oltáři soudní sluha. Byl jí na hlavu pokládán věnec za slámy. Dle nového nařízení byla nevěsta se ženichem doprovázena soudním sluhou pouze před kostel.

V roce 1664 věnoval Karel Heinrich svobodný pán von Metternich farnímu kostelu kalich, roucho a missille.Dne 6.ledna 1668 věnovala Mária Alžběta Isabella, svobodná paní von Metternich, rozená Voltpode, stříbrné věčné světlo kynžvartskému kostelu.Současně věnovalo mladé panstvo František Ferdinand Philipp Karel a Leopold von Metternich po jednom říšském toláru.V roce 1672 učinil Philipp Emerich von Metternich velký dar pro kostel. V roce 1674 rozhodl tento svobodný pán dopisem, že faráři z Kynžvartu a Žandova dostanou zdarma celoroční potřebu palivového dřeva a školní mistři obou měst každý po 5 sáhů dřeva.Za desátku mají ratifikovat slavnou zádušní mši za zemřelé členy rodu Metternichů.V roce 1675 předala Maria Alžběta Mag.von Metternich opět kostelu dar.

Dne 26.září 1679 zemřel Karel Heinrich von Metternich Winnerburg a Beilsteinu pán na Kynžvartu a byl uložen v kostele v Kynžvartu.Dne 19.března 1683 zemřel farář P.Joh.Andes Josef Heinz a po něm nastoupil regimentový kaplan Ignatius Kossmann, který byl 17.července 1683 Philippem Emerichem von Mettrnich jako farář prezentován.Dne 22.května 1698 zemřel hrabě Philipp Emerich von Metternich a byl uložen v kostele v Kynžvartu.V roce 1700 byl P.Josef Habermann zasvěcen farářem v Kynžvartě. Dne 27.června 1719 zemřel hrabě František Ferdinand von Metternich a byl slavnostně pohřben v kostele v Kynžvartu.Dne 11.července 1738 byl P.Johann Georg Netsch jako farář v Kynžvartě zasvěcen. V témže roce zemřel hrabě Philipp Adolf von Metternich a byl 19.prosince v kynžvartském kostele slavnostně pohřben.Za působení faráře Joh.Adama Purkla byl v roce 1776 postaven pomník svatému Janu na kostelním náměstí. V roce 1816 byl P.Anton Roth jako farář v Kynžvartu zasvěcen. Byl zde 43 let a zemřel 2.února 1859. Pod jeho působením byl v roce 1829 rozšířen místní hřbitov.Dne 16.července se konalo generální setkání církevních hodností, darem 1000 fl byla založena nadace, která sloužila k přilepšení jejich platů. P.Scham založil ještě další tři nadace, které sloužily chudým studentům v Kynžvartu.

Velectěný pán P.Josef Scham se narodil 20.prosince 1790 v Kynžvartu. Jeho působení bylo jako gymnasiální prefektor v Chebu a zemřel 6.října 1855 v Chebu jako důchodce. Dne 12.června 1857 přijeli misionáři do Kynžvartu a byl postaven kříž misionářů u kostela. Dne 2.května 1859 byl P.Josef Martin rodák z Kynžvartu ctěným pánem Klementem Wenzlem Lotharem knížetem von Metternich jako farář prezentován.Dne 15.července 1869 zemřel p.Ignáz Schuster, který byl celých 31 let profesorem náboženství na chebském gymnáziu, kde byl velice oblíben a ctěšn. Podnítil své žáky k peněžní sbírce z které byla založena studentská nadace, která nesla název : "Ignáz Schusterische Studenten stiftung" a sloužila pro chudé studenty z Kynžvartu. Dne 2.listopadu 1877 zemřel pan Johan Weimann, vrchní učitel v důchodu ve svých 77 letech, který během své činnosti jako kantor obsluhoval všechna varhany ve farním kostele v Kynžvartu a staral se o kostelní hudbu. Johan Weinmann se těšil všeobecné oblibě a úctě. Tohoto času je vedoucí kostelní hudby a varhanista vrchní učitel František Weinmann.

Dne 7.července 1877 zemřel profesor Paulus Rath duchovního řádu Benediionů ve Seitenstatten. Byl to velký dobrodinec a přítel kynžvartského kostela. Pan Paulus Rath byl učenec prvního stupně rozvinutých vědomostí a velkých zásluh. Obdržel mnoho vysokých vyznamenání. Byl také u jeho výsosti Richarda Mettrnicha Winneburga knihovníkem, ředitelem musea a zámeckým kaplanem zde v Kynžvartu.

Dne 24.dubna 1889 zemřel velectěný pan farář Josef Martin ve svých 82 letech. Byl 55 let duchovním otcem. P.Josef Martin se narodil 25.listopadu 1807 v Rolském mlýně v Kynžvartu, jako syn mlýnského mistra Christofa Karla Martina. Vystudoval gymnázium v Chebu, filozofii v Plzni a teologii v Praze. Dne 5.prosince 1846 byl jako kaplan přeložen do Kynžvartu a Milíkova. V roce 1859 byl ustanoven jako farář v Kynžvartu a obdržel mnoho pochvalných dekretů od vrchnosti a uznání hlavně k zavedení náboženství ve škole. Farář Josef Martin si získal mnoho během svého působení ve svém rodném městě plnou lásku a úctu svých farníků. Účastnil se veřejného života v Kynžvartu. Obsadil zde celou řadu důležitých funkcí. Během jeho působení v Kynžvartu měl na výpomoc tyto kaplany : P.Wenzl Hess, P.Karl Lischka, P.Wenzl Doletsche a P.Karl Kochole.Dne 22.července 1889 byl velectěný pán vikář Wenzl Hess jeho výsosti pána knížete Richarda Metternicha - Winnerburga jako farář v Kynžvartu prezentován. Tato slavnostní prezentace se stala ještě slavnostnější za přítomnosti jeho jasnosti pana knížete Paula Metternicha - Winnerburga c.k.komorní a rytíř velekříže. Kaplanem v Kynžvartu je v té době velectěný pán P.Josef Heidl.Na velikonoční sobotu dne 6.dubna 1890 přijeli do farního kostela do Kynžvartu misionáři : velectěný pán P.Andreas Hamerle z Vídně a velectěný pán P.Raimund Lang z Congregace největšího a nejsvětějšího spasitele.Tito duchovní pánové zůstali zde do 15.dubna. V neděli dne 13.dubna byl misionářský kříž za veliké slavnosti u kostela postaven a zasvěcen. Taktéž se účastnilo obecné zastupitelství pod vedením starosty pana Johana Königa.Pod farní kostel Kynžvart patří následující obce a vesnice : Kynžvart se zámkem, nádraží, Rolský mlýn, Lískovec, Kladská a Lazy, Stará Voda, Sekerské Chalupy a Hleďsebe, Jedlová, Sokolský mlýn, Streckrlův mlýn, Valy, Wonschův mlýn, Lesní mlýn. Farnost sčítala 3942 duší.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jsme členy

MAS 21

MAS 21

www.mas21.cz
Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Mariánskolázeňsko, o.p.s.

www.marianskolazensko.net
SMO ČR

SMO ČR

www.smocr.cz

Bad Bocklet (DE) www.badbocklet.de

Bad Bocklet je obec v okrese Bad Kissingen v Bavorsku v Německu. Je to obchodní město a lázně. Bad Bocklet leží v ohybu řeky Fränkische Saale ve Frankách asi 10 km severně od okresního města Bad Kissingen . Na severní straně obec hraničí s okresem Rhön-Grabfeld.

Schöneck (DE) www.stadt-schoeneck.de

Schöneck je město v okrese Vogtlandkreis ve Svobodném státě Sasko , Německo . Nachází se 18 km jihovýchodně od města Plauen , a 35 km severně od Chebu . Schöneck je známý jako největší lyžařské středisko ve východní části Německa. S více než 700 m.n.m. je nejvýše položeným městem v okrese Vogtland. Nachází se v „hudebním koutku“, v regionu, kterému se tak říká kvůli historii výroby hudebních nástrojů.

Kde nás najdete?

Město Lázně Kynžvart
nám. Republiky 1, 35491 Lázně Kynžvart